besplatan


besplatan
adj free (of charge), gratis, gratuit-ous , charge-free, chargeless, cost-free, costless, expense-free, expenseless, for free I -na ulaznica free pass, complimentary tick-et; -an primjerak complimentary/presenta-tion/free copy; -an ulaz (stan, škola) free
* * *
• eleemosynary
• complimentary
• free
• free of charge
• gratuitous
• gratis
• costless

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bèsplatan — prid. 〈odr. tnī〉 koji se ne plaća, koji se dobiva, omogućuje bez naplate …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • besplatan — bèsplatan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji se ne plaća, koji se dobiva, omogućuje bez naplate ETIMOLOGIJA bez + v. platiti …   Hrvatski jezični portal

  • Neven Jurica — H.E. Neven Jurica Permanent Representative to the United Nations for the Republic of Croatia In office February 2008 – September 2009 Preceded …   Wikipedia

  • slȍbodan — slȍbod|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji nije ničiji rob, koji nije u vlasti drugih osoba ili institucija, koji nije u zatvoru; koji uživa sve osobne, političke i socijalne slobode [∼an čovjek] 2. {{001f}}pol. koji nije pod kontrolom druge… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slobodan — slȍbodan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji nije ničiji rob, koji nije u vlasti drugih osoba ili institucija, koji nije u zatvoru; koji uživa sve osobne, političke i socijalne slobode [slobodan čovjek] 2. pol. koji nije pod kontrolom druge …   Hrvatski jezični portal

  • besplatno — bèsplatno pril. DEFINICIJA bez plaće, bez plaćanja, bez nadoknade u novcu; badava ETIMOLOGIJA vidi besplatan …   Hrvatski jezični portal